2017-12-21
Statement by the Delegation of the Republic of Azerbaijan 1168th Meeting of the Permanent Council, 14 December 2017 - in response to the OSCE SRCCTHB Amb. Madina Jarbussynova
növbəti xəbər əvvəlki xəbər