2016-12-01
Statements by the Delegation of Azerbaijan at the 1121st meeting of the OSCE Permanent Council, 1 December 2016
növbəti xəbər əvvəlki xəbər